BALKAN

0
Država
+
Nacionalnosti
0 +
KM² Površine
0 +
Stanovnika

Balkanski filantropski forum je krovna platforma koja okuplja fondacije, udruženja, humanitarne organizacije i donatore na Balkanu. Osnivač foruma je Centar Balkan za Tebe (B4U).

Predviđen kao platforma za kompanije, organizacije i pojedince, lidere ulaganja u bolje društvo na Balkanu, Balkanski filantropski forum svojim delovanjem inspiriše strateške pristupe investiranja u društvo, kreira okruženje koje stimuliše davanje i promoviše filantropiju kao društvenu vrednost.

Balkanski filantropski forum svojom inovativnom organizacionom strukturom doprinosi konstantnom razvoju filantropije na Balkanu

Kontaktirajte nas