Nova humanitarna kampanja – Pomoć deci sa Kosova i Metohije

Humanitarna kampanja Centra „Balkan za tebe“ (jedan od centara Udruženja TELOK) za pomoć deci sa Kosova i Metohije ima za cilj da pomogne deci kojoj je potrebna bolja zdravstvena nega, socijalna zaštita, obrazovanje, ishrana i pristojan krov nad glavom.

                Za potrebe ove kampanje sastavljen je konzorcijum koji broji ukupno osam neprofitnih nevladinih organizacije koje su registrovane na prostoru Republike Srbije, a to su:

 • Centar „Balkan za tebe“ (centar Udruženja TELOK)
 • Udruženje „Omladina Aranđelovac“
 • Humanitarna organizacija „Kolevka“
 • Fond „Svetozar Marković“
 • Fondacija „Quantox“
 • Udruženje „Arhangeli Srbija“
 • Udruženje Kulturno-istorijski centar „Prestonica“
 • Udruženje TALIJA

Plan je da se za period od 22. decembra 2022. do 05.02.2023. godine prikupi ukupno 30.000.000 (trideset miliona dinara) koji će biti raspoređeni na segmente:

 • Zdravstvena nega
 • Socijalna zaštita
 • Obrazovanje
 • Normalna i zdrava ishrana
 • Osnovni uslovi stanovanja

Novac od kampanje biće utrošen za: Kupovinu potrebnih lekova, medicinskih pomagala, plaćanja lekarskih pregleda, nabavku materijala za popravku kuća i objekata za stanovanje, nabavku potrebnih materijala za školu, organizovanje prevoza do škole, nabavku odeće i obuće najugroženijima, poboljšanje prehrane u narodnim kuhinjama kao i organizovanje prevoza do administrativnih centara što će doprineti mnogim socijalnim segmentima.

Novac će se prikupljati na dva načina:

 1. Prikupljanjem donacija putem platforme BALKAN DONIRA čiji su autori i realizatori Udruženje TELOK i Centar „Balkan za tebe“ – https://balkandonira.org/decakosova
 2. Korporativnim fandrejzingom koji će voditi direktor fandrejzinga Udruženja TELOK

Ova kampanja se svrstava u program Centra „Balkan za tebe“ pod nazivom #decanisukriva. Program je namenjen za prikupljanje i dodeljivanje humanitarne pomoći svoj deci bez obzira na njihov problem, nacionalnost, veru i slično.

Povod za kreiranje ove humanitarne kampanje proistekao je iz analize Balkanskog filantropskog foruma čiji su delegati boravili na Kosovu i Metohiji početkom decembra meseca ove godine. Istraživanje je urađeno nad 973 porodice koje žive van administrativnih centara Kosova i Metohije.