Ciljevi Foruma

Balkanski filantropski forum (BAFF) ima za cilj da razvije i promoviše filantropiju u državama Balkana kroz saradnju aktera iz različiti sektora koji se nalaze u pojedinačnim državama Balkana, a u cilju stvaranja održive filantropske zajednice koja doprinosi društvenoj promeni, a posebno kroz ciljeve:

  1. Kreiranje mehanizma davanja
  2. Razvoj ljudskih resursa
  3. Pružanje pomoći i podrške
  4. Unapređenje standarda
  5. Humatnirani rad
  6. Kreiranje platformi
  7. Unapređenje društvene odgovornoci