O Forumu

Balkanski filantropski forum (zvanični akronim BAFF) je krovna platforma koja okuplja fondacije, udruženja, humanitarne organizacije i donatore na Balkanu. Osnivač foruma je Centar Balkan za Tebe (B4U).

Predviđen kao platforma za kompanije, organizacije i pojedince, lidere ulaganja u bolje društvo na Balkanu, Balkanski filantropski forum svojim delovanjem inspiriše strateške pristupe investiranja u društvo, kreira okruženje koje stimuliše davanje i promoviše filantropiju kao društvenu vrednost.

Balkanski filantropski forum svojom inovativnom organizacionom strukturom doprinosi konstantnom razvoju filantropije na Balkanu.

BALKAN

0
Država
+
Nacionalnosti
0 +
KM² Površine
0 +
Stanovnika

ORGANIZACIONA STRUKTURA

GENERALNI SAVET ČINI 9 ČLANOVA

– 3 člana iz samog Centra B4U
– 3 člana iz Saveta Privrede
– 3 člana iz Saveta neprofitnih (nevladinih) organizacija
– Generalnim savetom predseda predsednik BAFF-a

SAVET NEPROVITNIH (NEVLADINIH) ORGANIZACIJA (SNO) ČINE:

– Svi članovi Balkanskog filantropskog foruma sa naznakom “ORG”
– Savetom predseda predsednik Saveta naprofitnih organizacija (Predsednik SNO)

SAVET PRIVREDE (SP) ČINE:

– Svi članovi Balkanskog filantropskog foruma sa naznakom “COM”
– Savetom predseda predsednik Saveta privrede (Predsednik SP)

Sve dodatne informacija možete dobiti putem maila balkanskifilantropskiforum@b4u.rs
Regulativu rada možete pogledati u odeljku “Dokumenta”