#pokreni_inicijativu

Program - Pokreni inicijativu

#pokreni_inicijativu je unikatni program koji ima za cilj da uključi pojedince i neformalne grupe građana da pokrenu svoje inicijative koje će doneti dobrobit ostalim članovima zajednice. 

Program sprovodi Centar “Balkan za tebe”, a učesnici čije inicijative budu proglašene kao dobre, dobiće kompletnu edukaciju iz oblasti: marketinga, mapiranja zajednice, sprovođenja i realizovanja inicijative.

Kako program funkcioniše?

Svako fizičko lice ili grupa građana koju čine isključivo fizička lica mogu aplicirati sa svojom inicijativom. Do kraja 2023. godine, Centar će omogućiti sprovođenje deset inicijativa, a najbolje (najznačajnije) inicijative će odabrati Upravni odbor Centra.

Korak po korak...

1. Fizičko lice ili grupa fizičkih lica prijavljuju svoju inicijativu putem forme u nastavku

2. Posle roka za predaju inicijativa, Upravni odbor Centra bira 10 inicijativa prema kreterijumima (kriterijume možete videti u nastavku)

3. Inicijative koje odobri Upravni odbor dobijaju svu potrebnu edukaciju

4. Inicijative se postavljaju na našu crowdfunding platformu Balkan Donira preko koje će se prikupljati sva potrebna sredstava za realizaciju inicijative

5. Sprovođenje inicijative

Kriterijumi

1. Lica koja prijavljuju inicijativu moraju biti punoletna

2. Inicijative moraju da imaju široku namenu i svrhu

3. Inicijative se moraju sprovoditi na teritoriji Balkana

4. Inicijative koje imaju političku konotaciju neće biti razmatrane

5. Inicijative koje imaju težnju ka nacionalizmu neće biti razmatrane

 

 

 

Rok za prijavu:

Rok za prijavu i dostavljanje inicijativa je 01. mart 2023. godine

Sve inicijative se moraju sprovesti u potunosti do 31. decembra 2023. godine

Kliknite na sliku kako biste otvorili pravilnik.

Kakve inicijative imaju prednost?

  1. Inicijative iz oblasti rodne ravnopravnosti
  2. Inicijative iz oblasti saradnje između više pojedinaca I neformalnih grupa građana
  3. Inicijative koje podstiču društveni/socijalni razvoj
  4. Inicijative koje pomažu nacionalnim manjinama
  5. Inicijative koje imaju za cilj pomoći ženama i/ili deci
  6. Inicijative koje pomažu samohranim majkama i/ili  ženama samostalnim vršiocima roditeljskih prava
  7. Inicijative koje pomažu ruralnom području I socijalno ugroženim ljudima